Propozice

Název akce: Orientační jízda motocyklů

všech tříd a objemu.

Pořadatel: MOPED TEAM TLUMAČOV z.s.

Systém jízdy:

Každá účastník dostane 1 minutu před startem mapu s plánem jízdy. Projede šest kontrolních bodů, kde musí zastavit a správně odpovědět na kontrolní otázku. Každý účastník pojede dle pravidel silničního provozu. NEJEDE SE NA ČAS !!!  V depu budou nachystány ještě čtyři doplňující vědomostní a dovednostní soutěže.

Délka tras:  Do 30 km.

Termín závodu: 28.9.2019 (sobota)

Místo závodu: Tlumačov, Sportovní ulice u fotbalového hřiště.

Způsob přihlášení:

Registraci předem posílat na email moped(zavináč)mttlumacov.cz

Registrace bude probíhat i v den závodu od 14:00 do 14:30

Startovné:  Dobrovolné (Diváci zdarma)

Věk závodníků: Od 15 let. (při registraci bude požadován řidičský průkaz k nahlédnutí).

Řidičský průkaz:         Ano je potřeba a bud požadován při registraci k nahlédnutí.

Technický průkaz:      Ano bude požadován při registraci k nahlédnutí, včetně zelené karty.

Kategorie:                 

  1. Jednotlivci (řidič)
  2. Dvojice (řidič a spolujezdec)

Časový harmonogram:

Závod se jede za příznivého počasí (nesmí jen padat trakaře)

14:00 – 14:30  Registrace závodníků

14:30               Starty jednotlivých jízd

17:00               Vyhlášení vítězů

Ceny pro vítěze:

Vítězové dostanou poháry a hodnotné sponzorské dary.
V každé kategorii budou vyhlášeni 3 první účastníci.

Podmínky pro jezdce při závodě:

Každý účastník musí mít platné řidičské oprávnění, motocykl v dobrém technickém stavu s platnou STK a zaplacenou pojistkou. Bude kontrolováno řidičské oprávnění a zelená karta.

Organizační pravidla:

Účast na rozpravě před jízdou je pro všechny jezdce povinná.

– Každý účastník spadá pod pravomoc organizátora a jeho pokyny se musí řídit.

– Každý účastník pojede dle pravidel silničního provozu a na vlastní nebezpečí. Jezdec i spolujezdec se zříká nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti se pořádanou akcí. Je si vědom, že organizátor nezodpovídá za jeho chování, jízdu, účast při soutěži, majetek ani za zaparkovaný stroj.

– Akce se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně, kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu a účastníků akce. Nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Jezdec může být organizátorem vyzván, aby se dostavil ke zvláštní lékařské prohlídce, což je povinen ihned provést.

– Účastník akce, který bude ohrožovat svým chováním, nebezpečnou jízdou ostatní účastníky závodu nebo hrubým způsobem poruší pravidla fair play, bude pořadatelem vyloučen bez náhrady a nároku podání protestu.

Servis: V DEPU akce (na fotbalovém hřišti) bude zajištěno občerstvení a toalety.

1 komentář

Comments are closed.