Propozice

PROPOZICE ZÁVODU:

Název závodu: Moped rallye Tlumačov 2018

Pořadatel: MOPED TEAM TLUMAČOV z.s.

Systém závodu: okruhový závod se společným startem.

(předpokládáme 7 kol na rozjížďku, dle počasí a počtu závodníků může dojít ke snížení)

Trať: asfalt + zpevněná polní cesta, https://mapy.cz/s/1u9wY

Délka trati: 2,3 km,

Termín závodu: 19.5.2018 (sobota)

Místo závodu: Tlumačov na Moravě, ulice Machovská (za kolejemi, u družstva)

Způsob přihlášení:

Registrace předem letos nebude. Jen rozšiřujte informace o našem závodě.

Posílíme registraci a stihneme ji v den závodu.

Startovné: 200,- Kč za závodní stroj (Diváci zdarma)

Věk závodníků:

od 15 let. Nezletilí jezdci pouze s ověřeným souhlasem zákonného zástupce nebo nutná osobní přítomnost zákonného zástupce na závodě (při registraci bude požadován občanský průkaz).      Prohlášení pro nezletilého jezdce!

Řidičský průkaz:         není potřeba

Technický průkaz:      není potřeba

Kategorie:                 

Stadion ORIGINÁL dle pravidel MOPED CUP (dvě rozjížďky)

            http://www.mopedcup.cz/clanky/pravidla/moped-original/

Stadion SPECIÁL dle pravidel MOPED CUP(dvěrozjížďky) + kategorie BEZ OMEZENÍ úprav

            http://www.mopedcup.cz/clanky/pravidla/moped-special/

Stadion OPEN (bez omezení úprav) – pojedou s kategorií Stadion SPECIÁL (kategorie budou viditelně rozlišeny)

Fechtl – JAWA 50 KLASIK dle pravidel FECHTL CUP (dvě rozjížďky)

Fechtl  – JAWA 50 OŘEŽPLECH dle pravidel FECHTL CUP (dvě rozjížďky)

Fechtl  – JAWA 50 SPECIÁL dle pravidel FECHTL CUP (dvě rozjížďky)

            http://sfc8.webnode.cz/ 

Závodníci kategorie FECHTL budou mít tentokrát tři samostatné rozjížďky.

Ostatní po dohodě s pořadatelem se závodů mohou účastnit i obdobné stroje. Tito jezdci však nebudou vyhodnoceni v kategoriích. Bude jim pouze měřen čas na jednotlivá kola pro porovnání s konkurencí.

Časový harmononogram:

Závod se jede za každého počasí (při trvalém dešti se pojede rozšířený okruh jen po asfaltu) 

8:00 – 9:00            Registrace závodníků

9:00 – 10:00          Rozprava s jezdci,  Volné rozjížďky (test čipů)

10:00 -10:30          Závod  Fechtl  KLASIK – I. Rozjížďka

10:30 – 11:00        Závod  Moped  ORIGINÁL – I. Rozjížďka

11:00 – 11:30        Závod  Fechtl  OŘEŽPLECH – I. Rozjížďka

11:30 – 12:00        Závod  Moped  SPECIÁL / BEZ OMEZENÍ – I. Rozjížďka

12:00 – 12:30        Závod  Fechtl  SPECIÁL – I. Rozjížďka

12:30 – 13:30        Přestávka

13:30 – 14:00        Závod  Fechtl  KLASIK – I. Rozjížďka

13:30 – 14:00        Závod  Moped  ORIGINÁL – II. Rozjížďka

14:30 – 15:00        Závod  Fechtl  OŘEŽPLECH – II. Rozjížďka

15:00 – 15:30        Závod  Moped  SPECIÁL / BEZ OMEZENÍ  – II. Rozjížďka

15:30 – 16:00        Závod  Fechtl  SPECIÁL – I. Rozjížďka

16: 30                      Vyhlášení vítězů

      (časy budou upraveny v závislosti na počasí a na průběhu závodů)

Postavení na startu:

Postavení na startu první rozjížďky v kategoriích moped odpovídá loňským celkovým výsledkům poháru MOPED CUP 2017 a dále pak nový (další) jezdci v pořadí postupně dle jejich přihlášení k registraci. Do druhé rozjížďky bude postavení na startu dle pořadí z první rozjížďky. Pro kategorii Fechtl se jezdci budou řadit na první rozjížďku dle přihlášení při registraci.

Časomíra:

Každý závodník dostane čip na vratnou zálohu 200,- Kč a budou mu měřeny časy profesionální časomírou.

Bodování:

Závody mopedů jsou součástí seriálu závodů MOPED CUP Morava. Kategorie ORIGINÁL a SPECIÁL je bodována dle pravidel moped cupu, odkaz ZDE.

Závody fechtlů jsou součástí seriálu závodů Slovácký FECHTL CUP. Kategorie KLASIK, OŘEŽPLECH a SPECIÁL je bodována dle pravidel fechtl cup, odkaz ZDE.

Ceny pro vítěze:

Vítězové dostanou jedinečné medaile a hodnotné sponzorské dary. Vyhlásíme v každé kategorii 5 prvních jezdců. U MOPEDŮ Stadion ORIGINÁL bude vyhodnocena i kategorie VETERÁN a ŽENY.

Organizační pravidla:

- Účast na rozpravě před závodem je pro všechny jezdce povinná.

– Každý účastník závodu spadá pod pravomoc organizátora a ředitele závodu, jeho pokyny se musí řídit. Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí a zříká se nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti se závodem.

– Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně, kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Jezdec může být organizátorem vyzván, aby se dostavil ke zvláštní lékařské prohlídce, což je povinen ihned provést.

– Za nezletilého závodníka podává přihlášku ke každému závodu jeho zákonný zástupce. Ten také za nezletilého závodníka vstupuje do všech jednání s organizátorem a vyřizuje všechny administrativní a organizační záležitosti související se závodem. Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce nezletilého závodníka plně odpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

– Účastník závodu, který bude ohrožovat nebezpečnou jízdou ostatní účastníky závodu nebo hrubým způsobem poruší pravidla fair play, bude pořadatelem vyloučen ze závodu bez náhrady a nároku podání protestu.

Servis: V DEPU závodu bude zajištěno, bohaté občerstvení a toalety.