Propozice

 

PROPOZICE DĚTSKÉHO CYKLO ZÁVODU

 

Název závodu:  DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD

Pořadatel: MOPED TEAM TLUMAČOV z.s.

Systém závodu: jízda na vlastním kole

Trať: okruh na vysečené trávě

Délka trati:  okruh cca 200m (starší děti pojedou více kol), odrážedla ½ okruhu.

Termín závodu: 14.6.2020 (neděle)

Místo závodu: Tlumačov na Moravě, ul. Sportovní (u fotbalového hřiště)

Způsob přihlášení:

Registrace proběhne v den závodu od 14:45. Dítě musí přihlásit zákonný zástupce, který bude seznámen s propozicemi a pravidly závodu.

Startovné:  startovné je pouze dobrovolné

Povinná výbava: je povinná přilba, tričko s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty. Doporučujeme rukavice. Závodník bez přilby nebude vpuštěn do závodu.

Kategorie:                

Budou upřesněny v den závodu dle počtu přihlášených dětí. H-hoši, D-dívky

HDodrážedla,

H0kola(0-5let), H6 (6-8let), H9 (9-11let), H12 (12-14let),

D0kola(0-5let), D6 (6-8let), D9 (9-11let), D12 (12-14let)

Časový harmononogram.:

15:00 – 15:30            Registrace do závodů

15:30              Starty dle kategorií

17:00              Vyhlášení

Postavení na startu:

Postavení na startu určuje pořadatel

Ceny pro vítěze:

První tři v každé kategorii dostanou čokoládovou medaili a pamětní diplom a drobné sponzorské dary.

Organizační pravidla:

Účast na rozpravě před závodem je pro všechny závodníky i zákonné zástupce povinná.

– Každý účastník závodu spadá pod pravomoc organizátorů, jejich pokyny se musí řídit. Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí a zříká se nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti se závodem.

– Závodu se může zúčastnit pouze závodník, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně, kontrolovat a ovládat své kolo s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem léků, alkoholu nebo jiné návykové látky. Závodník může být organizátorem vyzván, aby se dostavil ke zvláštní lékařské prohlídce, což je povinen ihned provést.

Za nezletilého závodníka podává přihlášku k závodu jeho zákonný zástupce. Ten také za nezletilého závodníka vstupuje do všech jednání s organizátorem a vyřizuje všechny administrativní a organizační záležitosti související se závodem. Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce nezletilého závodníka plně odpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

– Účastník závodu, který bude ohrožovat nebezpečnou jízdou ostatní účastníky závodu nebo hrubým způsobem poruší pravidla fair play, bude vyloučen ze závodu bez náhrady.

Servis:  na závodě je přítomen zdravotník. Je zajištěno občerstvení včetně toalet na fotbalovém hřišti.

 

Propozice MOPED RALLYE TLUMAČOV 2020 budou upřesněny:

Plánujeme tradiční závod kategorie Moped ORIGINÁL / SPECIÁL / OPEN dle pravidel www.mopedcup.cz

Doplňující závod Fechtl OPEN, bez rozdílu kategorií.

a závod MotoVETERÁNU v pravidelnosti na dvě rozjížďky.

První rozjížďka bude „kvalifikační“, jezdec nesmí být rychlejší než předepsaný čas na kolo, respektive motocykl nesmí překročit rychlost 60km/h. Rychlejší jezdec bude diskvalifikován a již nepojede druhou rozjížďku.

Druhá rozjížďka bude v duchu pravidel AČR a FMS JÍZDA PRAVIDELNOSTI HISTORICKÝCH ZÁVODNÍCH MOTOCYKLŮ s omezením rychlosti do 60km/h.

1 komentář

Comments are closed.